دفتر نهاد رهبری دانشگاهمسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

حجت الاسلام و المسلمین علی دین پرور
مسئول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

AWT IMAGE

تلفن: 31272143 - 054 ، 31272310 - 054 ، 31272157 - 054
ایمیل: nahad@cmu.ac.ir
سایت هم اندیشی استادان: www.hamandishi.net
سایت ضیافت اندیشه اساتید: www.ziafatasatid.nahad.ir
سایت نهاد مقام معظم رهیری در دانشگاه های استان: www.sbnahad.ir
ایمیل دفتر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی: hamandishi@cmu.ac.ir
 

تحصیلات دانشگاهی

تحصیلات دانشگاهی               : طلبه حوزه علمیه  - خارج فقه و اصول