اطلاعیه ها اطلاعیه های خدمات دانشجویی

AWT IMAGE

مراحل دریافت فرم وام:

۱) مراجعه به سایت دانشگاه (www.cmu.ac.ir) - فرم ها و آیین نامه ها - آیین نامه های دانشجویی - انتخاب نوع فرم وام- تکمیل فرم به صورت تایپ شده، پرینت و تحویل به اداره وام و رفاه دانشجویی

۲) مراجعه به سایت گلستان (golestan.cmu.ac.ir) - انتخاب نوع فرم وام- تکمیل فرم به صورت تایپ شده، پرینت و تحویل به اداره وام و رفاه دانشجویی

مراحل ثبت نام کاردانشجویی:

با مراجعه به سایت گلستان (golestan.cmu.ac.ir ) مراحل ذیل را انجام دهید:

۱) سربرگ دانشجویی- کاردانشجویی- ثبت درخواست کاردانشجویی توسط دانشجو

۲) سربرگ دانشجویی- کاردانشجویی- ثبت شماره حساب دانشجو توسط دانشجو

ثبت شماره حساب:

  منوی دانشجویی -کاردانشجویی - ثبت شماره حساب بانکی دانشجودرسیستم دانشجویی.

کد بانک: فقط تجارت انتخاب گردد

شماره حساب: شماره حساب دانشجو بدون گذاشتن عدد صفر در ابتدای شماره حساب ده رقمی قید گردد.

تذکر: چنانچه شماره حساب لحاظ شده غیر از بانک تجارت ثبت گردد پرداختی برای حق الزحمه کار دانشجویی دانشجو در پایان ترم واریز نخواهد شد.

اداره وام و رفاه دانشجویی                                      


شرایط و مدارک مورد نیاز جهت درخواست وام ها و بیمه حوادث تحصیلی

(ویژه دانشجویان روزانه)

 با شروع هرنیمسال تحصیلی همیشه مسئله ارائه تسهیلات دانشجویی و شرایط دریافت و میزان تسهیلات رفاهی برای دانشجویان گرامی مطرح می شود و در این حوزه، اداره وام و رفاه دانشجویی دانشگاه نقش مهم و اساسی در راستای ارائه این تسهیلات دارد.

انواع تسهیلات اداره وام و رفاه دانشجویان دانشگاه:

۱) وام تحصیلی

۲) وام ضروری

۳) وام ودیعه مسکن متأهلی

۴) وام زیارت حج عمره و عتبات عالیات

۵) وام تغذیه

۶)وام نا باروری(جهت دانجویان متاهل)

۷) وام ازدواج

۸) بیمه حوادث تحصیلی

۹)وام بنیاد علوی


وام تحصیلی

   مدارک مورد نیاز:    

-  اخذ فرم درخواست وام تحصیلی از سایت دانشگاه و تکمیل آن به صورت تایپ شده و تاییدیه آموزش دانشکده جهت معدل دو نیسمال وسپس تحویل به اداره وام و رفاه دانشجویی

-  ارائه اصل سند تعهد محضری (دانشجویان ترم اول نیاز نمی باشد)

- ارائه کپی شناسنامه ، کارت ملی و کارت دانشجویی برای دانشجویان ترم اول

- ارائه کپی صفحه اول و دوم سند تاهل و کپی صفحه اول و دوم شناسنامه برای دانشجویان متاهل مرد

 شرایط مورد نیاز:

-  دانشجویانی که در نیمسال قبلی مشروط شده باشند می توانند حداکثر از نصف وام تحصیلی استفاده نمایند

- دانشجویانی که دو ترم قبل مشروط شده باشند وام تحصیلی تعلق نمی گیرد

-  به دانشجویان مرد متاهل و همچنین دارای فرزند مبلغ وام بیشتر تعلق می گیرد


وام ضروری

وام ضروری به دانشجویانی که در نتیجه رویدادهای ذیل با مشکل مالی مواجه شده اند حداکثر تا ۶ ماه پس از وقوع رویداد در مقابل ارائه مدارک مستند تعلق می گیرد.( به رویدادها و فاکتورهای تکراری وام تعلق نمی گیرد)

نوع رویداد: (برای هر رویداد یک بار در طول تحصیل وام تعلق می گیرد)

۱- وقوع حوادث طبیعی (زلزله، سیل، آتش سوزی ،....) نامه از استانداری یا بخشداری محل سکونت

۲- تصادف (مستندات پزشکی)

۳- فوت یکی از بستگان درجه یک (کپی از فوت نامه)

۴- بیماری ( ویزیت پزشک ومدارک بستری بیمارستان )

۵- کمک هزینه خرید لوازم کمک آموزشی( فاکتور خرید کتاب یا رایانه با تاریخ وتایید فروشگاه)(فقط کتاب مربوط به رشته تحصیلی)

تذکر: هزینه خرید کتب تخصصی (ویژه دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی می باشد)

۶- هزینه پایان نامه تحصیلی (ویژه دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی می باشد)

۷- خرید عینک طبی( ویزیت پزشک وفاکتور خرید عینک )

۸-  موارد خاص (برای بیماریهای لاعلاج)

 ** ضمناً مبلغ فاکتور کمتر از ۳۰۰ هزار تومان نباشد.

مدارک مورد نیاز:    

- اخذ فرم درخواست وام ضروری از سایت دانشگاه و تکمیل آن به صورت تایپ شده و تحویل به اداره وام و رفاه دانشجویی

- رویداد مورد تقاضا

ارائه اصل سند تعهد محضری

شرایط مورد نیاز:

- وام ضروری به دانشجویان ترم اول تعلق نمی گیرد

- فاکتور ارائه شده توسط دانشجو بایدمعتبر ودارای مهر وامضاء فروشنده بوده و از تاریخ آن بیش از ۶ ماه گذشته نباشد.

- دانشجو برای هریک از بندهای مربوط به وام ضروری فقط یک نوبت می تواند وام ضروری درخواست و استفاده نماید.

- مبلغ وام ضروری براساس جدول امتیازبندی تعیین می گردد


وام ودیعه مسکن متأهلی

مدارک مورد نیاز:    

- اخذ فرم درخواست وام ودیعه مسکن متاهلی از سایت دانشگاه و تکمیل آن به صورت تایپ شده و تحویل به اداره وام و رفاه دانشجویی

-  ارائه اصل سند تعهد محضری

- کپی چهار صفحه اول سند ازدواج

- کپی صفحه اول و دوم شناسنامه زوجین

- کپی کارت ملی زوجین

- ارائه اصل اجاره نامه بنام دانشجوی وام گیرنده مبنی بر سکونت در شهر چابهار

شرایط مورد نیاز:

- دانشجویان متاهل موقع درخواست وام ودیعه مسکن متاهلی نباید ساکن خوابگاههای دانشجویی باشند.

 مبلغ وام ودیعه مسکن برای مقطع کارشناسی ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

مبلغ وام ودیعه مسکن برای مقطع کارشناسی ارشد  ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

-  از وام ودیعه مسکن متاهلی فقط یک نوبت در طول هر مقطع تحصیلی می توان استفاده نمود.

- وام ودیعه مسکن هنگام فارغ التحصیلی باید یکجا تسویه حساب شود و به هیچ وجه قابل تقسیط نمی باشد.

- وجه مبلغ وام پرداختی بیش از مبلغ پیش پرداخت مندرج در اجاره نامه نخواهد بود.

- درصورتی که زوجین دانشجو باشند، فقط یکی از آن دو می تواند از ودیعه مسکن بهره مند گردد.


وام حج عمره دانشجویی

مدارک مورد نیاز:    

- اخذ فرم درخواست وام حج عمره دانشجویی از سایت دانشگاه و تکمیل آن به صورت تایپ شده و تحویل با اداره وام و رفاه دانشجویی

-  ارائه اصل سند تعهد محضری

-  معرفی نامه از امور فرهنگی جهت تایید شدن نام دانشجو در قرعه کشی

-   فیش وایزی وجه جهت ثبت نام حج عمره

شرایط مورد نیاز:

- وام حج عمره دانشجویی در طول تحصیل فقط یکبار پرداخت می گردد.

- مبلغ وام حج عمره دانشجویی ۵۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد

- عتبات عالیات کشور عراق ۳۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.


وام تغذیه

مدارک مورد نیاز:    

- اخذ فرم درخواست وام تغذیه از سایت دانشگاه و تکمیل آن به صورت تایپ شده و تحویل با اداره وام و رفاه دانشجویی

-  ارائه اصل سند تعهد محضری

شرایط:

- وام تغذیه به دانشجویان ترم اول تعلق نمی گیرد.

- مبلغ وام تغذیه بر اساس نوع ژتون انتخابی در نیمسال قبل مشخص می شود.

- بعد از مشخص شدن قیمت ژتون ها برای ترم بعد کارت سلف مستقیما شارژ می شود و به حساب دانشجو وام واریز نمی گردد.


وام بیمه دانش (تکمیلی درمان)

مدارک مورد نیاز:    

- اخذ فرم درخواست وام بیمه از سایت دانشگاه و تکمیل آن به صورت تایپ شده و تحویل به اداره وام و رفاه دانشجویی

-  ارائه اصل سند تعهد محضری

-  در صورت به حدنصاب رسیدن تعداد دانشجویان قرارداد بسته می شود.

توضیحات:

-  کلیه دانشجویان متقاضی و افراد تحت تکفل آنها می توانند بیمه تکمیلی شوند.

-  دانشجویان بیمه پایه برای بهره مندی از بیمه تکمیلی الزامی است.


بیمه حوادث تکمیلی

بیمه ای است که دانشجویان را در مقابل واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده بروز کرده و منجر به جرح و نقص عضو، از کار افتادگی یا فوت گردد. در تمام اوقات شبانه روز بدون قید زمان و مکان بیمه می باشد

مدارک مورد نیاز:    

- معرفی از اداره وام و رفاه به بیمه

- مدارک و مستندات پزشکی مربوطه


وام ازدواج

- ۱ وام ازدواج به دانشجویانی که در حین تحصیل ازدواج مینمایند، حداکثر تا یک سال پس از تاریخ ثبت عقد ازدواج و فقط برای یک بار تعلق میگیرد.

۲- حداقل واحد درسی برای دانشجویان متقاضی نیمسال آخر، نصف حداقل واحدهای مجاز میباشد.

۳- میزان وام پرداختی به هیچ وجه بیش از مبلغ مورد تقاضای دانشجو نخواهد بود.

مدارک مورد نیاز:    

- اخذ فرم درخواست وام ازدواج از سایت دانشگاه و تکمیل آن به صورت تایپ شده ،تایید معدل دو نیمسال توسط آموزش دانشکده و تحویل به اداره وام و رفاه دانشجویی

-  ارائه اصل سند تعهد محضری

- کپی چهار صفحه اول سند ازدواج

- کپی صفحه اول و دوم شناسنامه زوجین

- کپی کارت ملی زوجین

- اخذ فرم درخواست وام ازدواج از سایت دانشگاه و تکمیل آن به صورت تایپ شده و تحویل با اداره وام و رفاه دانشجویی

-  ارائه اصل سند تعهد محضری


شرایط کلی دریافت وام:

 - حداکثر نیمسال های تحصیلی مجاز برای استفاده از وام به شرح ذیل:

- مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر ۴ نیمسال

- مقطع کارشناسی پیوسته و دکتری تخصصی ناپیوسته (غیر بورسیه) حداکثر ۸ نیمسال

- مقطع دکتری حرفه ای حداکثر ۱۲ نیمسال تحصیلی

- تنظیم سند تعهد نامه محضری و ارائه اصل آن 


مقررات و دستورالعملهای بازپرداخت انواع وامهای دانشجویی

 الف) دانشجویان در زمان فارغ التحصیلی (در صورت داشتن سند تعهد محضری معتبر)  بایستی ۱۰ درصد کل بدهی خود را (به استثنای ودیعه مسکن متاهلی) پرداخت نمایند  و برای مابقی بدهی، دفترچه اقساط صادر می شود.

ب) کلیه دانشجویان دختر و دانشجویان پسری که دارای کارت پایان خدمت می باشند سررسید اولین قسط ۹ ماه بعد از تاریخ فارغ التحصیلی می باشد و دانشجویان پسر که از معافیت تحصیلی استفاده می نمایند ۲ سال و ۹ ماه بعد از تاریخ فارغ التحصیلی سررسید اولین قسط می باشد

ج) حداکثر مدت باز پرداخت وام ها ۶۰ ماه می باشد( بستگی به مقدار بدهی دارد )

د) دانش آموختگان پس از صدور دفترچه اقساط می توانند گواهی موقت فارغ التحصیلی دریافت نمایند.

ه) دانش آموختگانی که قصد ادامه تحصیل در خارج از کشور را بصورت آزاد دارند و یا می خواهند ریز نمرات خود را ترجمه نمایند موظفند کل بدهی خود را یکجا به صندوق رفاه دانشجویان تعیین خواهد شد.

و) تارکین تحصیل اعم از انصرافی و اخراجی و ترک تحصیل ملزم به بازپرداخت یکجای بدهی خود می باشند.

 ط) دانش آموختگان درصورت پذیرش در مقاطع بالاتر بایستی نسبت به تمدید تاریخ سر رسید اقساط خود در دانشگاهی که پذیرفته شده اند اقدام نمایند.

م) دانش آموختگان فقط پس از تسویه حساب قطعی با صندوق رفاه و واریز کل بدهی و اقدامات دیگر آموزشی می توانند اصل دانشنامه فارغ التحصیلی دریافت نمایند.