دانشکده علوم دریاییگروه آموزشی علوم پایه

مدیر گروه : عبدالغفور جهاندیده

پست الکترونیک : jahandideh@cmu.ac.ir

تلفن : 31272093-054

کارشناس گروه : خانم اربابی

تلفن : 31272195-054


     گروه علوم پایه

          گروه علوم پایه با ارایه دروس بین رشته ای در حال فعالیت می باشد.


  اعضای هیأت علمی:

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

محل تحصیل

1

شهرام یزدانی

استادیار

تربیت بدنی

دانشگاه پونا هندوستان

2

حسین پیرانی

دانشجوی دکتری

تربیت بدنی

دانشگاه اصفهان

3

فرشته گلستانه

مربی

تربیت بدنی

دانشگاه پیام نور تهران

4

عبدالغفور جهاندیده

دکترا

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه علامه طباطبایی

5

فاطمه الهامی

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه پیام نور تهران

6

سمانه مظفری

استادیار

-

-

7

جواد بهدانی

استادیار - -

8

اسدالله سردارزهی

مربی

فیزیک لیزر

دانشگاه هریوت وات اسکاتلند

9

آرش قهرمان

دانشجوی دکتری

فیزیک

دانشگاه فردوسی مشهد

10

سعید جهانتیغ

مربی

-

-

11

ارسلان دژکام

دانشجوی دکتری

کامپیوتر

دانشگاه صنعتی شریف

12

محی الدین احراری

استادیار

زمین شناسی

دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

13

مهدی اسماعیلی

دانشجوی دکتری

-

14

محمد انور زین الدینی

مربی

-

-

15

چکاوک خواجه امیری

مربی

-

-

16

عزیزا...بزی

دانشجوی دکتری

-

-