دانشکده علوم دریاییگروه آموزشی شیمی دریا

مدیر گروه : دکتر سید حسین هاشمی 

پست الکترونیک : h.hashemi@cmu.ac.i

تلفن : 31272165-054
کارشناس گروه : آقای یوسف ادیب
تلفن : 31272096-054

مقاطع تحصیلی و گرایش ها : 
1- کارشناسی ارشد شیمی دریاگروه شیمی دریا

گروه شیمی دریا در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو تربیت می نماید.

اعضای هیأت علمی : 

 

          ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

محل تحصیل

1

محمود نصیری

دکترا

شیمی آلی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

2

مرتضی ضیاءالدینی آورانی

دکترا

شیمی آلی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

3

میر مهدی زاهدی دیزجی

دکترا

شیمی تجزیه

دانشگاه رازی کرمانشاه

4

سیدحسین هاشمی

دکترا

شیمی تجزیه

دانشگاه سیستان و بلوچستان