دانشکده علوم دریاییگروه آموزشی شیلات

مدیر گروه : دکتر جواد قاسم زاده

پست الکترونیک : ghasemzadeh@cmu.ac.ir

تلفن :31272232-054

کارشناس گروه : آقای حامد پودینه 

تلفن : 31272193-054


مقاطع تحصیلی و گرایش ها : 
1- دکتری فناوری محصولات شیلاتی
2- کارشناسی ارشد تکثیر و پروش آبزیان
3- کارشناسی ارشد فرآوری محصولات شیلاتی
4- کارشناسی شیلات


گروه شیلات

 گروه شیلات هم اکنون در قالب چهار گرایش و در سه مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری :

با ارائه  حداقل 135 واحد درسی طی یک دوره 5/3 سال (که می تواند حداکثر در 6 سال طی شود) در مقطع کارشناسی وارائه 32  واحددرمقطع کارشناسی ارشد و با بهره مندی از امکانات سمعی و بصری و آزمایشگاههای مورد نیاز همه دروس مشغول به کار می باشد.

اعضای هیأت علمی:

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

محل تحصیل

1

مصطفی غفاری

دانشیار

بهداشت و بیماریهای آبزیان

دانشگاه تهران

2

علی طاهری

دانشیار

شیلات

دانشگاه تربیت مدرس

3

جواد قاسم زاده

استادیار

جانورشناسی

دانشگاه مک کواری استرالیا

4

سراج بیتا

استادیار

بهداشت آبزیان

شهید چمران اهواز

5

پریا اکبری

استادیار

شیلات

دانشگاه تهران

6

سلیم شریفیان

دانشجوی دکتری

شیلات

دانشگاه زابل

7

علی صدوق نیری دانشجوی دکتری شیلات

دانشگاه هرمزگان