دانشکده مدیریت و علوم انسانیگروه آموزشی معارف اسلامی

مدیر گروه : ناصر جهانشاهی

پست الکترونیک : N.jahanshahi@cmu.ac.ir

تلفن : 4122197-0545

کارشناس گروه : ملک محمد عباسی

تلفن : 4122197-0545