فرم ها و آیین نامه هاآیین نامه های تحصیلات تکمیلی

۱-مجموعه مقررات و آیین نامه های آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

۲-فرم اطلاعیه دفاع از پایان نامه - رساله

۳-فرم ارزیابی داور از پایان نامه

۴-فرم اعلام خاتمه پایان نامه - رساله

۵-فرم پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد_ دکترا

۶-فرم تحویل - رسید پایان نامه - رساله

۷-فرم تعهد نامه اصالت اثر - پیوست ۵

۸-فرم تهیه نسخ اصل پایان نامه - رساله

۹-فرم ثبت و توصیف پایان نامه در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

۱۰-فرم درخواست آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

۱۱-فرم درخواست پذیرش دانشجوی دوره کارشناسی ارشد - دکتری

۱۲-فرم رسید مبالغ حمایت از پایان نامه - رساله

۱۳-فرم سوگند نامه دانش آموختگان دکتری - پیوست ۶

۱۴-نامه تعهدات دانشجو پس از دفاع از پایان نامه - رساله

۱۵-فرم گواهی دفاع - صورتجلسه دفاع از پایانه نامه - رساله-پیوست ۴

۱۶-فرم گزارش نماینده تحصیلات تکمیلی در جلسه دفاع از پایان نامه - رساله

۱۷-مدارک لازم جهت فارغ التحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

۱۸-نحوه نگارش پایان نامه تحصیلات تکمیلی-کارشناسی ارشد و دکتری

۱۹-نحوه ارائه لوح فشرده و پایان نامه به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه

۲۰-فرم گزارش سه ماه پایان نامه

۲۱-فرم گزارش ارزشیابی داوران از پایان نامه کارشناسی ارشد

۲۲-فرم درخواست هزینه شرکت در همایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی

۲۳-فرم صورتجلسه مالی دفاع از پایان نامه تحصیلات تکمیلی

۲۴-شیوه نامه نحوه هزینه کرد بودجه های پشتیبانی دانشگاه

۲۵-نمونه اولیه پایان نامه تحصیلات تکمیلی

۲۶-فرم صفحه چکیده لاتین - پیوست ۷

۲۷-آیین نامه جدید دکتری آموزشی پژوهشی

۲۸-فرم درخواست حق الزحمه داوران

۲۹-آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب ۱۰-۸-۱۳۹۴

۳۰-آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب ۱۵-۱-۱۳۸۸

۳۱-نمونه صفحه بسم الله - پیوست ۱

۳۲-صفحه عنوان لاتین - پیوست ۸

۳۳-صفحه داخل - پیوست ۳

۳۴-صفحه عنوان - پیوست ۲

۳۵-راهنمای Harvard - APA

۳۶-نامه تعهدات دانشجو قبل از دفاع از پایان نامه

۳۷-فرم درخواست کمیسیون بررسی موارد خاص دانشجویان تحصیلات تکمیلی

۳۸-کاربرگ خلاصه وضعیت تحصیلی دانشجو - شورای بررسی موارد خاص استانی

۳۹-فرم ثبت نمره با تاخیر دانشگاه

۴۰-فرم تغییر نمره دانشگاه

۴۱-شیوه نامه اجرایی دوره دکتری دانشگاه