حوزه معاونت پژوهشی و فناوریمدیر امور پژوهشی

نام و نام خانوادگی : دکتر مرتضی ضیاء الدینی
 

AWT IMAGE


پست الکترونیک : M.ziyaadini@cmu.ac.ir

تلفن   : 31272165-054

فاکس : 35323577-054

کارشناس مربوطه  : آقای شهریاری
تلفن :31272058-054

 شرح وظایف مدیریت امور پژوهشی

 -دبیری شورای پژوهشی دانشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات این شورا.

 -انجام بررسی های لازم برای شناخت نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه با توجه به سیاست های صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از طریق گرآوری و محاسبه شاخص‌ها و معیارهای مریوط و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیت های پژوهشی

 -بررسی طرح های تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده توسط اساتید از نظر کیفیت و هزینه‌های پیش بینی شده

 -تهیه، تنظیم و جمع آوری آمار و اطلاعات پروژه های انجام شده و در دست اجراء و ارسال آن به مراجع ذی ربط.

 -تأمین امکانات تجهیزاتی و وسایل و لوازم مورد نیاز پروژه ها به کمک واحدهای مربوطه

 -انجام کلیه امور مربوط به انعقاد قراردادهای تحقیقاتی و اقدام در خصوص اجرای آن‌ها

 -برقراری ارتباط با قطب‌های علمی، صنعتی و اقتصادی مملکت به منظور شناخت طرح‌های تحقیقاتی و آموزشی و نیروی تخصصی مورد نیاز آن‌ها

 -معرفی امکانات علمی، تحقیقاتی، و توانایی‌های بالقوه دانشگاه به جامعه.

 -جمع‌آوری طرحهای متناسب علمی و صنعتی صنایع و بخش های مختلف جامعه جهت استفاده دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی

 -انجام امور مربوط به پروژه های تحقیقاتی

 -شناخت دوره های تخصصی کوتاه مدت و بلند مدت مورد نیاز بخش های صنعتی

 -دعوت از محققین و دانشمندان کشورهای مختلف برای شرکت در کنفرانس ها و سمینارهای علمی و پژوهشی در دانشگاه با همکاری واحدهای ذی ربط

  -همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های پژوهشی به منظور تطبیق با نیازهای جامعه

 -ارزشیابی پیشرفت فعالیت های پژوهشی در قالب سیاست های مصوب

 -بررسی و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز واحدهای پژوهشی با توجه به برنامه های تعیین شده

-برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های علمی و برنامه ریزی و هماهنگی برای ارائه مقالات علمی توسط اعضای هیات علمی دانشگاه در کنفرانس های علمی بین المللی و منطقه ای خارجی با همکاری واحدهای ذی ربط دانشگاه

 -برنامه ریزی و همکاری با اعضای هیات علمی در انتشار تالیفات و کتب ترجمه شده

 1.برنامه ریزی و نظارت بر مجلات علمی و پژوهشی دانشگاه

 2.انجام امور مربوط به فرصت های مطالعاتی و سفرهای علمی و نظارت بر امور تحصیلی هیات علمی با هماهنگی واحدهای ذی ربط

 3.برقراری ارتباط با اساتید و صاحب نظران و متخصصان و ترغیب آنان جهت ارائه مقاله، ترجمه و تألیفات علمی جهت بررسی و نشر در مجلات علمی و فنی دانشگاه با هماهنگی واحدهای ذی ربط دانشگاه

 4.انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق