رویدادهای مهمکسب اعتبار علمی پژوهشی توسط نشریه‌ دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

کسب اعتبار علمی پژوهشی توسط نشریه‌ دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

به گزارش مرکز اطلاع  رسانی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار-نشریه‌ علمی گروه زبان انگلیسی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار با عنوان:“Iranian Journal of English for Academic Purposes”   ، به عنوان اولین نشریه دانشگاه موفق به دریافت اعتبار علمی پژوهشی از سوی اداره کل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد.


این نشریه با مدیریت دکتر هوشنگ خوش سیما، سردبیری دکتر اسماعیل زارع بهتاش ،مدیریت اجرایی امین ساعد و عضویت 15 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه های کشور به عنوان اعضای هیات تحریریه ، منتشر می شود.