جدیدترین اخبار دانشگاهحضور دانشجویان دانشگاه دریانوردی چابهار در بیست وچهارمین المپیاد علمی دانشجویی منطقه 8 کشور

حضور دانشجویان دانشگاه دریانوردی چابهار در بیست وچهارمین المپیاد علمی دانشجویی منطقه 8 کشور

دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار جهت شرکت درالمپیاد علمی، دانشجویی منطقه ۸ کشورکه به میزبانی دانشگاه سیستان وبلوچستان برگزار شد، به زاهدان اعزام شدند.

این دانشجویان در رشته های مهندسی مکانیک، مهندسی برق، مهندسی عمران و همچنین علوم اقتصادی با سایر دانشجویان دانشگاههای منطقه 8 کشور به رقابت پرداختند.

پنج نفر برتر هررشته جهت شرکت درمرحله نهایی المپیاد انتخاب خواهند شد.