جدیدترین اخبار دانشگاهنشست شورای آموزشی دانشگاه دریانوردی چابهار با معاونین دانشگاه های شهرستان چابهار

نشست شورای آموزشی دانشگاه دریانوردی چابهار با معاونین دانشگاه های چابهار

به مناسبت دهه سرآمدی آموزش، نشست معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار با معاونین آموزشی دانشگاه ها ومراکز آموزش عالی شهرستان چابهار، با هدف طرح و بررسی نیازهای آموزشی دانشجویان ونقش اساتید در ارتقا کارآمدی آموزش دراین مراکز،  درمحل دفتر معاون آموزشی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی در این نشست اظهار داشت: معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، نشست هایی را برای بررسی و رفع نیازهای آموزشی با هدف ارتقای کمی و کیفی آموزش دانشجویان برنامه ریزی کرده است.

دکترسید جعفر سجادی پارسا، توانایی نقد و یادآور شدن آسیب ها و نقاط ضعف، یادگیری و آموزش پذیری، آشنایی با قوانین، مقررات و بازنگری این قوانین، پاسخگو بودن، مثبت اندیشی و داشتن سعه صدر را از نکاتی برشمرد که باید در امور آموزشی مورد توجه جدی قرار گیرند.

در ادامه نشست معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار با معاونین آموزشی دانشگاه ها ومراکز آموزش عالی شهرستان چابهار، معاونین آموزشی به بیان نقطه نظرات و دیدگاه های خود پیرامون موضوعات و مباحث آموزشی مطرح شده پرداخته وبرلزوم تداوم این جلسات بین دانشگاه ها تاکید کردند.
AWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGE