جدیدترین اخبار دانشگاهبرگزاری جلسه مشترک شورای آموزشی و پژوهشی دانشگاه دریانوردی چابهار به مناسبت روز پیوند آموزش و پژوهش

برگزاری جلسه مشترک شورای آموزشی و پژوهشی دانشگاه دریانوردی چابهار به مناسبت روز پیوند آموزش و پژوهش

 به مناسبت روز پیوند هدفمند آموزش و پژوهش جلسه مشترکی بین شورای آموزشی و شورای پژوهشی دانشگاه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار با هدف یافتن راهکارهایی در این خصوص برگزار شد.


AWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGE