جدیدترین اخبار دانشگاهبازدید دانش آموزان مدارس چابهار از دانشگاه تخصصی دریانوردی و علوم دریایی چابهار

بازدید دانش آموزان مدارس چابهار از دانشگاه تخصصی دریانوردی و علوم دریایی چابهار

به مناسبت دهه "سرآمدی آموزش  با محوریت دانشگاه بدون حصار"، دانش آموزان مدارس شهر چابهار از دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار،تخصصی ترین دانشگاه دریایی کشور به منظور آشنایی هر چه بیشتر با رشته های دانشگاهی و امکانات آزمایشگاهی، کارگاهی و فضاهای آموزشی، از نزدیک بازدید کردند.
AWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGE