جدیدترین اخبار دانشگاهمـوفـقیت دانـشگاه تخصصی دریـانوردی چـابهار در کسب عـنوان دانـشگاه بـرتر کـشور

مـوفـقیت دانـشگاه تخصصی دریـانوردی چـابهار در کسب عـنوان دانـشگاه بـرتر کـشور

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار در ​دومین نشست کارشناسان کرسی‌های آزاداندیشی دانشگاه‌های کشور در آیتم "برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی" از مجموع دانشگاه‌های تحت نظارت وزارت علوم ، تحیقات و فناوری موفق به کسب عنوان "دانشگاه برتر" و مورد تقدیر قرار گرفت.


AWT IMAGE