جدیدترین اخبار دانشگاهبرگزاری جلسه هم اندیشی رییس دانشگاه دریانوردی چابهار با اعضای صندوق رفاه سازمان دانشجویان وزارت علوم

برگزاری جلسه هم اندیشی رییس دانشگاه دریانوردی چابهار با اعضای صندوق رفاه سازمان دانشجویان وزارت علوم

اعضای هیات اعزامی صندوق رفاه سازمان دانشجویان وزارت علوم طی جلسه هم اندیشی  با دکتر محمود نصیری رییس دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار ، دکتر بخشی زاده معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و دکتر عبادی مدیر دانشجویی دیدار کردند.


AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE