جدیدترین اخبار دانشگاهموفقیت معاونت دانشجویی دانشگاه دریانوردی چابهار در کسب عنوان برتر دانشگاه های کشور

موفقیت معاونت دانشجویی دانشگاه دریانوردی چابهار در کسب عنوان برتر دانشگاه های کشور

مشاور وزیر و رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری طی لوح تقدیری ، معاونت دانشجویی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار را براساس ارزیابی های تخصصی صورت گرفته در سال 1397 "شایسته تقدیر" اعلام که این لوح توسط دکتر نصیری رییس دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار به دکتر یوسف بخشی زاده معاون دانشجویی دانشگاه اهدا شد.

در بخشی از لوح تقدیر دکتر ذوالفقار یزدان مهر مشاور وزیر و رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری آمده است:جناب دکتر بخشی زاده ، معاون محترم دانشجویی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار از زحمات و تلاش های ارزنده و فعالیت های موثر شما در ارایه تسهیلات و خدمات رفاهی با حفظ کرامت انسانی به دانشجویان برابر سند راهبردی و برنامه توسعه نوین صندوق رفاه دانشجویان ، مساعدت و همکاری شایسته تحقق برنامه های هدفمند و علمی با رویکرد مدیریت مشارکتی مبتنی بر دانایی ، جلب حمایت موثر نهادهای عمومی و خیران ، مدیریت منابع و افزایش رضایتمندی رو به رشد دانشجویان ، برای پیشبرد اهداف متعالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اهدای این لوح قدردانی می شود.


AWT IMAGE

AWT IMAGE