جدیدترین اخبار دانشگاهتجلیل از کارمندان پژوهشگر برتر دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

 برای نـخستین بار از کارمندان پژوهشگر برتر دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چـابهار بــا حـضور رییس ، اعــضای هیات رییسه دانشگاه تجلیـل شد.

در آیین تجلیل از "کارمندان پژوهشگر برتر" دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار رییس دانشگاه اظهار داشت: حضور موفق و پررنگ کارمندان در حوزه های پژوهشی مایه خوشحالی هیات رییسه دانشگاه می باشد و در همین راستا با تمام توان از توانمندی های کارمندان حمایت کرده و این روند حمایتی را نیز ادامه خواهیم داد.

 دکتر محمود نصیری یادآور شد : برگزاری آیین تجلیل از کارمندان پژوهشگربرتر دانشگاه در ابتدا از طریق یک پیشنهاد از طرف یکی از کارمندان مطرح شد که ما نیز از این پیشنهاد استقبال کرده و زمینه برای اجرایی شدن این پیشنهاد در کمترین زمان ممکن مهیا شد.

وی با اشاره به اینکه مشارکت و پیشنهادات کارمندان می تواند در بسیاری از حوزه ها باعث توسعه جهش دار دانشگاه در عرصه های عمومی و تخصصی شود افزود: همواره بنده از پیشنهادات همکاران استقبال کرده و اعتقاد دارم مشارکت هدفمند و پیشنهادات سازنده می تواند توسعه پایدار مبتنی بر نیروی انسانی پویا و متخصص را بستر سازی کند که همگان از نتایج این مشارکت برخوردار خواهند شد.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار در ادامه این آیین اظهار داشت: براساس پیشنهادی که از سوی کارمندان به ریاست دانشگاه مبنی بر اینکه دستاوردهای پژوهشی کارمندان نیز همانند اعضای هیات علمی و دانشجویان مورد بررسی قرار گیرد ، تصمیم گرفته شد تا برای اولین بار دستاوردهای علمی و پژوهشی کارمندان براساس آیین نامه انتخاب پژوهشگر برتر مورد ارزیابی تخصصی داوران قرار گیرد.

دکتر رسول دامنی تصریح کرد: کارهای پژوهشی کارمندان دانشگاه جهت بررسی به هیات داوران ارائه شد و براساس امتیازهای کسب شده آقایان حسن زاد عباس ، وهب اوکاتی، وحید ریگی به ترتیب عناوین اول تا سوم در حوزه "پژوهشگران برتر کارمند" دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار را کسب کردند.

در ادامه از کارمندان پژوهشگر برتر دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار توسط رییس و اعضای هیات رییسه دانشگاه با اهدای لوح تقدیر و هدیه نقدی تجلیل شد.


AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE