جدیدترین اخبار دانشگاهبرگزاری نشست هم اندیشی هیات رییسه با اعضای هیات علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

برگزاری نشست هم اندیشی هیات رییسه با اعضای هیات علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

نشست هم اندیشی اعضای هیات رییسه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار با هدف بهره مندی از نظرات ، پیشنهادات و انتقادات اعضای هیات علمی پیرامون حوزه های آموزشی، دانشجویی ، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه در محل سالن فرخی برگزار شد.AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE