جدیدترین اخبار دانشگاهاطلاعیه پذیرش کارشناسی ارشد مهر ماه 1398

اطلاعیه  پذیرش کارشناسی ارشد مهر ماه 1398
 

 احتراماً، باطلاع میرساند در راستای توانمندی ها و پتانسیل های موجود در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار جهت تربیت و آموزش نیروی انسانی متخصص در مقطع تحصیلات تکمیلی،  این دانشگاه با کادر نیروی متخصص و مجرب در قالب سه دانشکده در سه دوره روزانه، شبانه و پردیس از طریق آزمون کارشناسی ارشد سازمان سنجش در مهر ماه سال 1398 در مقطع کارشناسی ارشد در رشته های ذیل پذیرش دانشجو خواهد داشت. 

دانشکده مدیریت و علوم انسانی

ردیف

رشته تحصیلی

مقطع

روزانه

شبانه

پردیس

1

مدیریت حمل و نقل  دریایی بین قاره ­ای

کارشناسی ارشد

*

*

*

2

مدیریت بازرگانی دریایی

کارشناسی ارشد

*

*

*

3

علوم اقتصادی گرایش محیط زیست

کارشناسی ارشد

*

*

4

زبان و ادبیات فارسی

کارشناسی ارشد

*

*

5

آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد

*

*

*

6

زبان شناسی همگانی

کارشناسی ارشد

*

*

اطلاعیه  پذیرش کارشناسی ارشد مهر ماه 1398

دانشکده علوم دریایی

ردیف

رشته تحصیلی

مقطع

روزانه

شبانه

پردیس

1

علوم و مهندسی شیلات – تکثیر و پرورش آبزیان

کارشناسی ارشد

*

*

2

علوم و مهندسی شیلات – فرآوری محصولات شیلاتی

کارشناسی ارشد

*

*

*

3

علوم و مهندسی شیلات – صید و بهره­برداری

کارشناسی ارشد

*

*

4

زیست شناسی دریا- جانوران دریا

کارشناسی ارشد

*

*

*

5

زیست شناسی دریا- بوم شناسی دریا

کارشناسی ارشد

*

*

*

6

زیست شناسی دریا- آلودگی دریا

کارشناسی ارشد

*

*

6

شیمی- شیمی دریا

کارشناسی ارشد

*

*

*

7

محیط زیست دریا

کارشناسی ارشد

*

*

اطلاعیه  پذیرش کارشناسی ارشد مهر ماه 1398

دانشکده مهندسی دریا

ردیف

رشته تحصیلی

مقطع

روزانه

شبانه

پردیس

1

مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی

کارشناسی ارشد

*

*

2

مهندسی برق گرایش مخابرات سیستم

کارشناسی ارشد

*

*

3

مهندسی عمران گرایش سواحل بنادر و سازه­های دریایی

کارشناسی ارشد

*

*

4

مهندسی دریا-هیدرو دینامیک و جلوبری

کارشناسی ارشد

*

*

5

مدیریت دریایی گرایش بندر و کشتیرانی

کارشناسی ارشد

*

*

*

6

مدیریت دریایی گرایش  حمل و نقل دریایی

کارشناسی ارشد

*

*

*