جدیدترین اخبار دانشگاهحضور رییس ، اعضای هیات رییسه ، هیات علمی ، کارمندان و دانشجویان دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار در آیین گرامیداشت 9 دی ماه

حضور رییس ، اعضای هیات رییسه ، هیات علمی ، کارمندان و دانشجویان دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار در آیین گرامیداشت 9 دی ماه"ســالروز بـــصیرت و میثـــاق امــت با ولایــت"

AWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGE

AWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGE