جدیدترین اخبار دانشگاهبرگزاری کلاس بصیرت افزایی با عنوان "وحدت حوزه و دانشگاه" با حضور حجت الا سلام "سید محمد حسین موذن حسینی" ویژه اعضای هیت علمی دانشگاه دریانوردی

برگزاری کلاس بصیرت افزایی با عنوان "وحدت حوزه و دانشگاه" با حضور حجت الا سلام "سید محمد حسین موذن حسینی" کارشناس مسائل اجتماعی ، ویژه اعضای هیت علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE