جدیدترین اخبار دانشگاهجلسه هیات رییسه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار با حضور رییس دانشگاه ، مسوول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ،و دیگر اعضا

جلسه هیات رییسه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار با حضور رییس دانشگاه ، مسوول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ، معاونین اداری و مالی ، آموزشی ، فرهنگی و دانشجویی و دیگر اعضا با هدف بررسی مسائل و مشکلات حوزه های مختلف دانشگاه در محل دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE