جدیدترین اخبار دانشگاهبرگزاری جلسه پنل آموزش و اشتغال به ریاست دکتر نصیری با حضور مراکز آموزش دریایی کشور در تهران

برگزاری جلسه پنل آموزش و اشتغال به ریاست دکتر نصیری با حضور مراکز آموزش دریایی کشور در تهران
جلسه پنل آموزش و اشتغال به ریاست دکتر نصیری رییس دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار با شرکت ارگان ها و مراکز اموزش دریایی کشور در خصوص چالش های دوره کارورزی دانشجویان دریایی به میزبانی سازمان بنادر و دریانوردی (PMO)در تهران برگزار شد.​

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE