جدیدترین اخبار دانشگاهبازدید هیات رییسه و مسوولین دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار از خوابگاه خواهران

بازدید هیات رییسه و مسوولین دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار از خوابگاه خواهران

بازدید هیات رییسه و مسوولین دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار از خوابگاه خواهران

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE