جدیدترین اخبار دانشگاهبرگزاری دومین نشست عمومی ریاست دانشگاه با حضور مسوولین آموزشی دانشگاه و مدیران گروه دانشکده ها با هدف بررسی مشکلات آموزشی دانشجویان

برگزاری دومین نشست عمومی ریاست دانشگاه با حضور مسوولین آموزشی دانشگاه و مدیران گروه دانشکده ها با هدف بررسی مشکلات آموزشی دانشجویان در محل تالار وحدت برگزار شد.

AWT IMAGE

برگزاری دومین نشست عمومی ریاست دانشگاه

برگزاری دومین نشست عمومی ریاست دانشگاهAWT IMAGE

برگزاری دومین نشست عمومی ریاست دانشگاه

AWT IMAGE

برگزاری دومین نشست عمومی ریاست دانشگاه

AWT IMAGE

برگزاری دومین نشست عمومی ریاست دانشگاه

AWT IMAGEAWT IMAGE

AWT IMAGE