جدیدترین اخبار دانشگاهنشست هم اندیشی ریاست دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار با رییس و مسئولین جهاد دانشگاهی استان سیستان و بلوچستان و مدیرکل فرهنگی راهبردی

نشست هم اندیشی ریاست دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار با رییس و مسئولین جهاد دانشگاهی استان سیستان و بلوچستان و مدیرکل فرهنگی راهبردی کشور در خصوص انعقاد قرارداد آموزشی

AWT IMAGEAWT IMAGE