جدیدترین اخبار دانشگاهنشست هم اندیشی هیات رییسه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار با روسا ، معاونین آموزشی و مدیران گروه های آموزشی دانشکده های دانشگاه

نشست هم اندیشی هیات رییسه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار با روسا ، معاونین آموزشی و مدیران گروههای آموزشی دانشکده های دانشگاه

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE