جدیدترین اخبار دانشگاهنشست هم اندیشی رییس دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار با اعضای شورای صنفی دانشجویان

نشست هم اندیشی رییس دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار با اعضای شورای صنفی دانشجویان
 

نشست هم اندیشی دکتر محمود نصیری رییس دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  با اعضای شورای صنفی  دانشگاه در محل دفتر ریاست دانشگاه در تاریخ 22 مهرماه سال برگزار شد.

نشست هم اندیشی رییس دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار با اعضای شورای صنفی دانشجویان

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE