جدیدترین اخبار دانشگاهبرگزاری جلسه توجیهی دانشجویان جدید الورود دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

برگزاری جلسه توجیهی دانشجویان جدید الورود دانشگاه دریانوردی  و علوم
دریایی چابهار
جلـــسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی
چابهار با حضور حــجت الاسلام والمسلمین دین پرور مسوول نهاد مقام معظم
رهبری در دانشگاه، دکتر بخشی زاده معاون فرهنگی و اجتماعی، دکتر محمدیان
مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی ، دکتر شکوری مدیرآموزشی  ، دکتر
عبادی مدیر دانشجویی و مسوولان حراست و کمیته انضباطی در محل تالار وحدت
دانشگاه برگزار شد.

AWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGE