جدیدترین اخبار دانشگاهاخذ گواهینامه 2015: 9001 ISO (سه ساله- ویرایش جدید)

بسمه تعالی

اکنون که با تلاش و کوشش مستمر همکاران صدیق و معتقد، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار موفق به کسب گواهینامه

2015: 9001 ISO (سه ساله- ویرایش جدید)

گردیده است، ضمن عرض تبریک به ریاست محترم ، هیئت رئیسه وکارکنان محترم از زحمات تمامی عزیزان که در مراحل مختلف اعم از تعاریف فرآیندها، و بهینه­سازی روش­ها و بازنگری و به روز رسانی و بهبود مستمر و مشتری مداری در چارچوب استراتژی و برنامه عملیاتی دانشگاه در راستای اهداف تعریف شده و تطابق با استانداردهای بین المللی، تقدیر و تشکر می­گردد.

روابط عمومی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

AWT IMAGE