اخبار روزتقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاه

تقدیر از پژوهشگران برتر و فعال دانشگاه


از پژوهشگران برتر سال جاری دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار طی مراسمی تقدیر شد.
سالن فرخی دانشگاه در شانزدهمین روز از زمستان امسال میزبان نشستی صمیمی بود که در آن مطابق روال هرسال از پژوهشگران برگزیده دانشگاه تقدیر به عمل آمد.
در این آیین که باحضور رییس و اعضای هیات رییسه دانشگاه برگزار گردید از پژوهشگران برگزیده در دانشکده های مدیریت و علوم انسانی، مهندسی دریا و علوم دریایی و همچنین پژوهشگران فعال دانشگاه تقدیر به عمل آمد.
گفتنی است پژوهشگران برگزیده ای که مورد تکریم و تقدیر هیات رییسه دانشگاه قرار گرفتند عبارت بودند از آقایان و خانمها دکتر خوش سیما، دکتر اکبری، دکتر احمدزاده، دکتر عطاران، دکتر زارع بهتاش، دکتر سیاره، دکتر محمدیان، دکتر طاهری، دکتر شکوری، دکتر قاسم زاده و دکتر لقمانی.
گزارش تصویری این مراسم را در ادامه خواهید دید.

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE