اخبار روزلیست اکسس پوینت های مجاز قابل استفاده در شبکه دانشگاه به همراه چند نمونه پیشنهادی

لیست اکسس پوینت های مجاز قابل استفاده در شبکه دانشگاه به همراه چند نمونه پیشنهادی

تجهیزاتی با کاربری صرفاً اکسس پوینت و فاقد هیچ گونه کاربری دیگر مانند  ( کاربری مودم -ADSL- , ....) , و حتی الامکان از برندهای شناخته شده پیشنهاد میگردد

(به عبارت دیگر به پورت های پشت دستگاه اکسس پوینت نگاه کنید، باید فقط دارای پورت ورودی WAN - معمولا به رنگ زرد و چند پورت خروجی LAN و یک ورودی برق باشد)

 نمونه های پیشنهادی با قیمت مناسب  :

هر نوع دیوایس اکسس پوینت Access Point (AP) با برند Cisco و LINKSYS و  D-link مجاز است...

D_link DIR - 600 M 

D_link DIR - 600 L 

D_link DIR - 600

D_link DIR - 300 D1 

D_link DWR - 111

D_link DIR - 615

D_link DIR - 605 L

...

نکته مهم : لطفا قبل از استفاده در شبکه دانشگاه ، نسبت به تایید مرکز فناوری اطلاعات اقدام گردد . (داخلی 2041، آقای علوی) - عدم تایید یا تنظیمات نامتناسب با شبکه ممکن است موجب بلوکه شدن دستگاه در شبکه گردد.

برای بهترین پوشش دهی آنتن بی سیم و برد مناسب، دستگاه را در مرکز خانه و در ارتفاع مناسب قرار دهید.