اخبار روز، فرهنگی اجتماعی دانشگاهبازدید علمی دانشجویان دانشگاه دریانوردی چابهار از اسکله شهید بهشتی

بازدید علمی دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه دریانوردی چابهار از اسکله های شهید بهشتی و شهید کلانتری چابهار که با همراهی آقایان دکتر کیانی و مهندس شهدادی بود، انجام شد.
به گزارش واحد اطلاعات و احبار مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، این بازدید که به منظور آشنایی دانشجویان با نحوه مدیریت واحدهای مختلف یک بندر اقیانوسی بود با بازدید از کشتی بریتانیایی
mv delnavaz و قسمت های مختلف فرماندهی و تاسیساتی آن پایان یافت.
گفتنی است این بازدید را انجمن علمی مدیریت با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در راستای ارتقای سطح کیفی آموخته های آکادمیک و تطبیق تئوری های علمی با مدیریت میدانی دانشجویان برنامه ریزی نموده بودند.