رویدادهای مهمبرگزاری پنجاه و نهمین گردهمایی معاونان دانشجویی سراسر کشور به میزبانی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

پنجاه‌و ‌نهمین گردهمایی معاونان دانشجویی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور، ششم و هفتم بهمن ماه 1395با حضوردکتر مجتبی صدیق، معاون وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری و رییس سازمان امور دانشجویان ، دکتر محمدرضا واعظ مهدوی معاون توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور ، دکتر ابوالحسن ریاضی معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان ، و جمعی از مسئولان ، وزارت علوم، تحقیقات، فناوری و معاونان دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهارر برگزار خواهد شد.

AWT IMAGE