رویدادهای مهمآغاز به کار نشست شورای مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی منطقه 8 کشور

آغاز به کار نشست شورای مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی منطقه 8 کشور با حضور مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم به میزبانی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

AWT IMAGE