اخبار روز، فرهنگی اجتماعی دانشگاهبرگزاری گردش علمی دانشجویان

گردش علمی دانشجویان گروه های آموزشی اقیانوس شناسی و زیست شناسی دریا به مقصد اسکله ی «بریس» و «رمین» و کوه های «مریخی» برگزار شد.
به گزارش واحد اطلاعات و اخبار مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، این اردوی علمی که با حضور مدرسین برجسته دانشگاه از جمله «مهندس فریبرز سهیلی» و سرکارخانم «سمیه سلیمی» برگزار شده به همت انجمن های علمی اقیانوس شناسی و زیست شناسی برنامه ریزی گردیده بود. «دربازی» دبیر انجمن اقیانوس شناسی در گفتگو با این واحد از استقبال دانشجویان ازاین گردش علمی خبر داد.