اخبار روز، فرهنگی اجتماعی دانشگاهپایان کارگاه های تخصصی «ترخیص کالا» و «مارکتینگ»

انجمن علمی مدیریت دانشگاه با همکاری دانشکده مدیریت دو کارگاه تخصصی ترخیص کالا و مارکتینگ را با حضور اساتید برجسته مدعو از دانشگاه های اصفهان و کرمان برگزار نمود.
به گزارش واحد اطلاعات و اخبار مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در این دوره های فشرده که مجموعاً طی ۳۲ ساعت برگزار شد، انواع روش های نوین علمی ترخیص کالا در بنادر مهم جهان مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت و تطبیق آن با زیرساخت های موجود در بندر اقیانوسی ایران (چابهار) مورد مداقه واقع شد.
همچنین در خصوص روش های بازاریابی نیز آخرین متودهای روز توسط مدرسین این کارگاه به اطلاع کارآموزان رسید و پس از برگزاری آزمون پایان دوره نیز به افرادی که حائز امتیاز لازم شدند گواهینامه معتبر اعطاء گردید.